10/09/2020

Обява за конкурс по документи за извън класна дейност

Обява Заявление за кандидатстване С П И С Ъ К на всички педагогически специалисти, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в 34. ОУ „Стою Шишков“ ЦЕНОВА […]
08/09/2020

Приети ученици за учебната 2020/2021г.

Списък с приетите ученици
08/09/2020

Помагала за учебната 2020/2021г.

Необходими помагала за 1 – 4 клас за учебната 2020/2021г.Необходими помагала за 5 – 7 клас за учебната 2020/2021г.
08/09/2020

Откриване на учебната година

Откриване на учебната 2020/2021г.