Информация за учебни планове

Уважаеми родители,

В раздел ОБУЧЕНИЕ сме качили информация относно учебните планове на подготвителните групи, начален и прогимназиален етапи.

Учебните планове са актуални за учебната 2016/2017год.

Учебните планове за 2017/2018 год. ще бъдат публикувани след одобрение от страна на ръководството на училището и МОН преди началото на учебната 2017/2018год.

Вашият коментар