Списъците на приетите в ПГ

Списъци на приетите ученици в 1 клас
05/09/2017
Конкурс за извън класни дейности
06/09/2017

Списъците на приетите в ПГ

Списъците са качени в секция Прием
Родителската среща ще се състои на 07.09.2017г. от 18:00ч.

Вашият коментар