Списъци на приетите ученици в 1 клас

Поправителен изпит по Български език и литература
31/08/2017
Списъците на приетите в ПГ
05/09/2017

Списъци на приетите ученици в 1 клас

Списъците са качени в секция Прием.
Родителската среща ще се състои на 07.09.2017г. от 18:00 ч.

Вашият коментар