Списъци на приетите ученици в 1 клас

Списъците са качени в секция Прием.
Родителската среща ще се състои на 07.09.2017г. от 18:00 ч.

Вашият коментар