Родителска среща

Родителска среща  на 11 септември 2018г. за ПГ, 1 клас и 5 клас както следва:

ПГ и Първи клас от 18:00 часа

5 клас от 18:30ч.

Вашият коментар