Важно за родителите!

Уважаеми родители,

 

С писмо с изх. №16-00-62 /25.10.2016 г. на министъра на здравеопазването и проведена работна среща между Регионално управление на образованието и Столична РЗИ са дадени указания  за изискванията при издаване на документи – медицинска бележка виж тук за случаите на отсъствие на ученици от училище по медицински причини.

От 1.11.2018 г. в 34 ОУ „Стою Шишков“ отсъствията по медицински причини ще бъдат считани за уважителни, само ако са според изискванията на този регламент!
Подробности в секция отсъствия!

Вашият коментар