Родителска среща

На 19.09.2019г. ще се проведе родителска среща както следва:

ПГ 5 и ПГ 6 от 17.30 ч.
Първи, втори, трети и четвърти клас от 18.00 ч.
Пети, шести и седми клас от 18.30 ч.
Виж кабинетите ТУК

Вашият коментар