Уважаеми родители,

Съгласно заповед №РД09_65/11.03.2020г. на министъра на образованието и науката, дните от 12 до 13 март 2020г.са определени за неучебни дни за учениците от облас София-град.

Вашият коментар