8 септември, 2020

Откриване на учебната година

Откриване на учебната 2020/2021г.
27 август, 2020

Разпределение по паралелки на учениците от 1 клас и ПГ за учебната 2020/2021г.

Файлът с разпределението по паралелки в 1 клас е качен в секция “ПРИЕМ” – “ПЪРВИ КЛАС” – бутон “Записани 1.ВИ клас”Файлът с приетите в ПГ5 и […]
27 август, 2020

Родителски срещи за 1 клас, ПГ и за родители на ученици от Vв клас, които през учебната 2020/2021 година ще бъдат в VIклас

Уважаеми родители, Във връзка с началото на учебната година, Ви уведомяваме, че на 02.09.2020 г. в 34. ОУ „Стою Шишков“ ще се проведат родителски срещи, както […]
29 юни, 2020

Урок по химия в 7Б клас

Урокът е проведен съвместно с учениците Виктор Евстатиев и Виктор Станчев. Темата е “Солна киселина и Натриева основа”.