06/02/2021

Олимпиада по биология

Резултати на явилите се на олимпиадата по биология на общинския кръг.
06/02/2021

Олимпиада по Химия

Резултати на явилите се на общинския кръг на олимпиадата по химия и класирани за областния кръг.
06/02/2021

Oлимпиада по Астрономия

Резултати на явилите се на общински кръг и допуснати до областния кръг на олимпиадата по астрономия. Първа възрастова група – ученици V и VI клас. Втора […]
31/01/2021

Резултати от общински кръг на Националната олимпиада „Знам и мога“

Резултати