21/03/2021

Преминаване към обучение в електронна среда.

Заповед на Директора за преминаване към обучение в електронна среда.
18/02/2021

Олимпиада по БЕЛ

Резултати от олимпиадата по БЕЛ – общински кръг.
06/02/2021

Олимпиада физика

Резултати от общинския кръг на олимпиадата по физика.
06/02/2021

Олимпиада по биология

Резултати на явилите се на олимпиадата по биология на общинския кръг.